Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

SZRT Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 1793/2

841 04 Bratislava

IČO 53136993

DIČ 2121289918 (neplatca DPH)

IBAN SK1875000000004028242106


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, Vložka č. 146445/B